Stipendium

Sök Blandarens stipendium!

Det krävs inga särskilda ansökningshandlingar för att söka stipendiet. Skicka in vad du själv tror kan vara lämpligt. Vi skulle emellertid vilja att du uppfyller ett eller flera av följande tolv krav:

1. Sökanden bör vara sökande, ty det är saligare att söka än att finna.

2. Sökanden som funnit vad de sökt, samlas exempelvis på Sveavägen 97.

3. Sökandes förnuft skall icke vara taget till fånga.

4. Sökanden skall städse verka för tankens obundna flykt.

5. Sökanden skall ha ett brinnande intresse för SPRÅKET, värna om dess minsta satsdelar och om de ömtåliga ordens fortlevnad.

6. Sökanden skall ha sinne för poetiska övertoner och sträva efter det som ovan-uppepå är.

7. Sökanden skall ha ideella ideal.

8. Sökanden skall även ha ett brinnande intresse för BILDEN, såväl vad gäller mäktigheten i dess svärta, som nerven i den skira linjeföringen.

9. Sökandens valspråk kan, i likhet med Blandarens, vara lika obegripligt som blåvalarnas.

10. Sökanden skall vara kvinna eller, om detta inte går, man.

11. Sökanden som redan i barndomen sannolikt hade det motigt i sin strävan efter ett högre och renare liv, bör i denna sin ävlan icke töva.

12. Stipendiet kan även delas ut till icke sökande.

Sista datum för ansökan är den fösta mars varje år.

Lista över stipendiater

2005Louise Tael, poesi
2006Monica Lehn Domnick, betongutsmyckning
2007Per-Arne Sträng, Oinformell blindskrift
2008Jan och Maria Berglin, serien Berglins
2009Leo Marko Englund, Eget språk
2010
2011
2012Maja K Zetterberg, Vänsterhands dagbok
2013Anna Larsson, rymdstudent
2014
2015
2016Mimi Fürst, Stinkande minnen
2017Moa Lundqvist, poddare och ståupp-artist
2018Saga Berlin, konstnär
2019
2020
2021
2022Rebecka ”Bebben” Andersson, konstnär
2023