Blandaren
- på internet sedan 1863
Observera:
Denna sida är hyperaktiv.
Tryck på knapparna.
Startsida Om oss Stipendium Bluddra! Om våra läsare Historia Kontakt
Blandarens stipendiefond till Edvard Sminks dåliga minne
Edvard Sminks var en mycket viktig medarbetare på Blandaren under många år. Han var faktiskt så oerhört viktig att hans blotta existens länge hållits hemlig.

Den summa som årligen står till styrelsens förfogande är ungefär 5000 kronor.

Fonden förvaltas i en dekorerad plåtlåda som det står Droste på och står under tillsyn av Blandarens styrelse enligt lagen om tillsyn och efterfrågan.

Ändring av stadgar kan ske endast efter beslut på två styrelsemöten med mellanliggande riksdagsval.

Det krävs inga särskilda ansökningshandlingar för att söka stipendiet. Skicka in vad du själv tror kan vara lämpligt. Vi skulle emellertid vilja att du uppfyller ett eller flera av följande tolv krav:

1. Sökanden bör vara sökande, ty det är saligare att söka än att finna.

2. Sökanden som funnit vad de sökt, samlas exempelvis på Sveavägen 97.

3. Sökandes förnuft skall icke vara taget till fånga.

4. Sökanden skall städse verka för tankens obundna flykt.

5. Sökanden skall ha ett brinnande intresse för SPRÅKET, värna om dess minsta satsdelar och om de ömtåliga ordens fortlevnad.

6. Sökanden skall ha sinne för poetiska övertoner och sträva efter det som ovan-uppepå är.

7. Sökanden skall ha ideella ideal.

8. Sökanden skall även ha ett brinnande intresse för BILDEN, såväl vad gäller mäktigheten i dess svärta, som nerven i den skira linjeföringen.

9. Sökandens valspråk kan, i likhet med Blandarens, vara lika obegripligt som blåvalarnas.

10. Sökanden skall vara kvinna eller, om detta inte går, man.

11. Sökanden som redan i barndomen sannolikt hade det motigt i sin strävan efter ett högre och renare liv, bör i denna sin ävlan icke töva.

12. Stipendiet kan även delas ut till icke sökande.

Ansök Edvard Sminks stipendium online nu direkt!

 

Skriv dit namn vetja!Du har för kort namn.Du har ett onödigt långt namn.

Har du ingen E-post?Nä, så kan den inte vara.Du har för kort mail.Nej den där är konstig.

 

Var god och välj önskat belopp.

 

Motivera varför just du bör få stipendiet: Du måste skriva en motivering!För kort motiv.Alldeles för stora mål när det bara handlar om några futtiga hundralappar.